logo-cdt

O nama

Detaljnije informacije o radu i organizaciji, timu CDT-a, organima i važnim dokumentima

 • Vizija
 • Misija
 • CDT tim
 • Skupština CDT-a
 • Nadzorni odbor CDT-a
 • Upravni odbor CDT-a
 • Osnovni akti CDT-a
 • Izvještaj o radu CDT-a
 • Portal CDT-a

vizija

Crna Gora kao građansko društvo, društvo znanja i jednakih šansi, zasnovano na demokratskim vrijednostima i tekovinama.

CDT je nevladina organizacija koja kroz razvoj i podsticanje javnog dijaloga, edukaciju političkih aktera, zagovaranje i monitoring institucija, procesa i politika, radi na unapređenju demokratije u Crnoj Gori koju odlikuju poštena i odgovorna vlast, dinamično civilno društvo, kao i aktivni i informisani građani.

misija

IZVRŠNI ODBOR (IO) vodi CDT u skladu sa zakonom i aktima organizacije, ali i odlukama Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora.

cdttimOvaj tročlani organ čine izvršni direktor i dva zamjenika koje Upravni odbor bira na period od dvije godine.

Oni donose odluke u cilju razvoja i unaprijeđenja rada organizacije. Pored brige o imovini i finansijama organizacije, IO priprema i realizuje Stategiju razvoja CDT-a za period od tri godine, odlučuje o novim zaposlenim i imenuje generalnog sekretara/ku.

Takođe, predlaže Upravnom odboru godišnji plan rada i razvoja organizacije, kao i godišnji izvještaj o aktivnostima i finansijama. IO priprema mjesečni izvještaj o realizovanim aktivnostima i utrošenim sredstvima.


Dragan Koprivica je izvršni direktor CDT-a.

Jedan je od osnivača organizacije, a na poziciji izvršnog direktora nalazi se od decembra 2009. godine.

Prethodno je koordinirao mrežu koordinatora i posmatrača CDT-a u izbornim kampanjama, a zatim i planirao i koordinirao programe i projekte CDT-a sa pozicije zamjenika direktora.

Koordinirao je mrežom od tri hiljade ljudi u okviru projekta 'Poljoprivredni popis 2010. godine' kompanije Praxis Montenegro.

Posjeduje stručno znanje iz oblasti NVO menadžmenta, izbornog zakonodavstva, građanskog nadgledanja izbora i dobrog upravljanja.

O ovim temama je govorio i držao predavanja na brojnim treninzima, seminarima i konferencijama, na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Učestvovao je u više međunarodnih misija za posmatranje izbora u državama Jugositočne Evrope, Evroazije i Bliskog Istoka.

Autor je publikacija i članaka iz oblasti izbornog zakonodavstva, finansiranja partija, dobrog upravljanja na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i predloga praktične politike "Dobro upravljanje u Crnoj Gori" i "Strateško komuniciranje evroatlantskih integracija". Takođe, autor je vodiča za građane o Predsjedniku, Skupštini i Vladi Crne Gore.

Posjeduje licencu za trenera koorporativnog upravljanja Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a trenutno je student postdiplomskih studija na smjeru Ekonomija javnog sektora.

Govori engleski jezik.

Rođen je 24. juna 1978. godine

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Twitter: @DraganKoprivica


Anđelija Lučić je zamjenica izvršnog direktora.

Timu CDT-a se priključila u maju 2013. godine.

Desetogodišnje radno iskustvo stekla je radeći na različitim pozicijama, u lokalnim i međunarodnim organizacijama civilnog društva u oblastima omladinskog aktivizma, razvoja lokalnih zajednica i zaštite životne sredine. Ima iskustvo u prevodilaštvu i radijskom novinarstvu.

Kao trenerica i fasilitatorka radila je u oblastima dječjih prava, planiranja lokalne akcije, zagovaranja u zajednici, upravljanja projektnim ciklusom i učešća građana u izradi lokalnih strategija održivog razvoja. Član je međunarodnog tima trenera Miliekontakt International-a.

Autorka je priručnika "Edukacija o zaštiti životne sredine – teorija i praksa" i ko-autorka priručnika "Alatke za dobro upravljanje".

Studirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek: Engleski jezik i književnost.

Govori engleski jezik i poznaje osnove italijanskog jezika.

Rođena je 19. 09. 1977. godine.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Đorđije Brkuljan je zamjenik izvršnog direktora i koordinator programa „Dobro upravljanje".

U CDT-u je zaposlen od novembra 2010 godine.

Prethodno je radio u NVO Juventas i u Britanskom savjetu na projektima neformalnog obrazovanja mladih i omladinskih razmjena.

Radio je kao stažista u Ministarstvu odbrane i kao opštinski instruktor i asistent koordinatora u firmi Praxis Montenegro za popisa poljoprivrede 2010. godine.

Učestvovao u više međunarodnih misija za posmatranje izbora u državama Istočne i Jugositočne Evrope.

Posjeduje stručno znanje iz oblasti građanskog nadgledanja izbora i dobrog upravljanja na lokalnom i nacionalnom nivou.

Koautor je publikacija iz oblasti dobrog upravljanja na nacionalnom nivou, kao i predloga praktične politike "Dobro upravljanje u Crnoj Gori" i "Trošak politike u Crnoj Gori".

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka – smjer međunarodini odnosi, a trenutno je student magistarskih studija na Humanističkim studijama UDG - smjer bezbjednost.

Govori engleski i makedonski jezik

Rođen je 9. maja 1984. godine

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


GENERALNA SEKRETARKA

Biljana Pejović je generalna sekretarka u CDT-u.

U organizaciji je zaposlena od 2010. godine, a prethodno je bila učesnica Intership programa u skupštinskom Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo i u Ministarstvu odbrane u odsjeku za NATO, projekt koordinatorka EU projekta i zamjenica generalnog sekretara.

Angažovana je bila i kao pomoćnica direktora projekta u firmi Praxis Montenegro za popis poljoprivrede 2010. godine.

Posjeduje stručno znanje za pripremu projekata, njegovu realizaciju i projektno izvještavanje.

Poznaje finansijski menadžment i fundraising, osnove računovodstva, HR legislativu i administraciju, a ima i trening iskustvo iz oblasti administracije i finansija.

Kreirala je softver za finansije NVO-a.

Završila je Pravni fakultet u Podgorici, a trenutno je student magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, odsjek: međunarodna ekonomija

Govori engleski, njemački i španski jezik

Rođena je 12.07.1983. godine

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Twitter: @biljanapejovic

Facebook: Biljana Pejović


PROGRAM KOORDINATORI/KE

Milica Bogdanović je program koordinatorka ICT-a i urednica portala CDT-a.

U organizaciji je zaposlena od novembra 2013. godine.

Prethodno je radila u političkoj redakciji Nezavisnog dnevnika Vijesti i na portalu Vijesti online.

Ima iskustva i u radijskom novinarstvu, a učestvovala je na više seminara, obuka i konferencija iz oblasti istraživačkog novinarstva i novih medija.

Radno iskustvo je stekla na različitim pozicijama, u lokalnim organizacijama civilnog društva u oblastima omladinskog rada i razvoja lokalnih zajednica.

Završila je osnovne i specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer novinarstvo.

Govori engleski jezik

Rođena je 14. oktobra 1989. godine

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Twitter: @SavkaGazivoda


Damir Dautović je IT u CDT-u. 

U CDT-u je zaposlen od oktobra 2013. godine.

Prethodno je bio angažovan na različitim poslovima u oblasti informacionih tehnologija i online novinarstva. 

Posjeduje stručno znanje iz oblasti grafičkog i veb dizajna, kao i razvoja internet aplikacija.

Studira Visoku školu tehničkih struktovnih studija, smjer industrijska informatika.

Rođen je 19. decembra 1988. godine

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Pjetar Đonaj je IT pripravnik u CDT-u. 

Prethodno je bio angažovan na različitim poslovima u oblasti informacionih tehnologija.

Završio je Elektrotehnički fakultet u Podgorici, smjer primjenjeno računarstvo. 

Govori albanski, italijanski i engleski.

Rođen je 15.10.1989. godine

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Milena Gvozdenović je pripravnica u CDT-u. 

Od oktobra 2014. radi kao novinarka na portalu CDT-a.

Prethodno je odrađivala praksu u Radiju Crne Gore.

Autorka je naučnog rada „Uticaj vlasništva na način informisanja građana", koji je objavljen u časopisu Medijska politika.

Završila je osnovne i specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka (FPN), smjer novinarstvo.

Trenutno je studentkinja magistarskih studija na FPN-u.

Govori engleski i koristi se španskim jezikom.

Rođena je 8. maja 1991. godine.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Facebook: Milena Gvozdenovic

 

Ljubica Tošić je pripravnica u CDT-u. 

Završila je osnovne studije Engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Trenutno je studentkinja specijalističkih studija na FF.

Govori engleski jezik.

Rođena je 12.03.1992. godine

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Ivan Tomašević je pripravnik u CDT-u. 

Prethodno je radio u opštini Podgorica, European Agency for Reconstruction, hotelu Berkeley London.

Završio je osnovne studije na Univerzitetu Mediteran, smjer poslovni engleski jezik.

Govori engleski, italijanski i poznaje osnove španskog jezika.

Rođen je 12.10.1981. godine

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Stefana Mugoša je pripravnica u CDT-u. 

Prethodno je stažirala u CEDEM-u. 

Bila je učesnik CEDEM-ove Škole roda i reforme sektora bezbjednosti, kao i konferencije "Pristupanje Crne Gore EU-ograničenje i izazovi". 

Završila je Fakultet političkih nauka u Podgorici. 

Govori engleski jezik.

Rođena je 21. oktobra 1990. godine

Kontakt : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Aleksandra Grdinić je pripravnica u CDT-u.

Završila osnovne studije na Pravnom fakultetu-kriminalistika i bezbjednost.

Studentkinja je specijalističkih studijama, smjer Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta.

Rođena je 30. juna 1991. 

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


*U timu CDT-a je i Milica Kovačević, predsjednica Upravnog odbora

SKUPŠTINA je najveći organ CDT-a i čine je svi članovi/ice organizacije.

Na redovnim ili vanrednim sjednicama, koje su javne, Skupština donosi Statut, usvaja plan rada i razvoja i finansijski izvještaj organizacije.

Takođe, bira članove Upravnog i Nadzornog odbora.

Redovna Skupština se održava jednom godišnje (u periodu od 1. aprila do 15. maja).

Članovi/ce Skupštine su:

 • organi-cdtaAida Ramusović
 • Aleksandar Perović
 • Ana Kovačević – Kadović
 • Ana Peković
 • Anđelija Lučić
 • Biljana Pejović
 • Biljana Jovanović
 • Blažo Crvenica
 • Bojan Baća
 • Bojan Božović
 • Bojan Spaić
 • Bojan Tešić
 • Damir Krpuljević
 • Darko Blagojević
 • Darko Ivanović
 • Dragan Koprivica
 • Dražen Žujović
 • Đorđije Brkuljan
 • Ivana Drakić
 • Katarina Jović – Martinović
 • Marija Mirjačić
 • Marina Božović
 • Milica Bogdanović
 • Milica Kovačević
 • Milivoje Krivokapić
 • Milovan Papić
 • Milanka Jokanović
 • Milana Čabarkapa
 • Miroslav Šćepanović
 • Tamara Bulajić
 • Tatjana Koprivica
 • Zoran Rakočević

nadzorni-odborNADZORNI ODBOR (NO) je tročlani organ CDT-a koji bira Skupština na period od dvije godine.

Članovi ne smiju biti zaposleni u organizaciji niti od CDT-a primati bilo kakav oblik finansijske pomoći.

Ovaj organ nadzire poslovanje i korišćenje imovine i finansija CDT-a, tumači Statut i nadzire njegovu primjenu.

Takođe, daje saglasnost na predlog odluke Upravnog odbora o visini članarine, kao i mišljenja, savjete i preporuke u vezi sa predmetima sukoba interesa i utvrđivanja nadležnosti organa organizacije.

Članovi ovog organa nadziru izvršavanje odluka organa CDT.


Ana Kovačević-Kadović je članica NO CDT-a.

Radi u Nacionalnom demokratskom institutu za međunarodne poslove (NDI) tokom proteklih dvanaest godina.

Od januara 2012.g, Kadović je direktorka kancelarije NDI-a u Albaniji (www.ndialbania.org).

U periodu od marta 2011.g. do januara 2012.g, Kadović je radila kao menadžerka NDI Regionalnog programa za razvoj politickih partija u centralnoj i istočnoj Evropi.

U periodu od aprila 2002.g. do marta 2011.g, Kadović je bila anagžovana na različitim programima NDI-a Crna Gora, počev od koordinatorke programa na projektu implementacije kapaciteta informacione tehnologije u Skupštini RCG (2002.g), do zamjenice direktora Programa za razvoj političkih partija i NDI Programa pružanja podrške u radu tri ministarstva u Vladi Crne Gore.

Tokom svog desetogodišnjeg angažmana u NDI Crna Gora, Kadović je, pored aktivnog učešća u dizajniranju programa Instituta, sprovela veliki broj obuka za političke zvaničnike i članove partija u oblasti razvoja i unapređenja vještina interne i eksterne komunikacije, razvoja komunikacione strategije, uspostavljanja i jačanja komunikacije sa građanima, timskog rada, regrutovanja članova i volontera, razvoja poruke, vođenja izborne kampanje itd.

Kadović je ko-autorka Priručnika za izradu programskih politika (maj 2008.g), kao i ko-autorka Priručnika za obuku trenera (2005).

Kadović je rođena u Nikšiću, gdje je diplomirala na Filozofskom fakultetu, na Odsjeku za Engleski jezik i književnost i italijanski jezik. Kadović je prva generacija polaznika Diplomatske Akademije "Gavro Vuković," organizovane u okviru Pravnog fakulteta u Podgorici.

Rođena je 22.04.1978. Udata je i ima dvoje djece.

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Katarina Jović-Martinović je članica NO CDT-a.

U organizaciji je aktivna od 2006. godine kao polaznica Interšip programa u Skupštini Crne Gore i koordinatorka za praćenja procesa referenduma i parlamentarnih izbora.

Već pet godina radi u firmi CT Computers ME d.o.o. kao Microsoft Product Manager.

U oblasti Microsoft licenciranja posjeduje stručno znanje - Microsoft Certified Professional.

Završila je Elektrotehnički fakultet u Podgorici, smjer elektronika/računari.

Govori engleski jezik

Rođena je 27.01.1981. godine

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

upravni-odborUPRAVNI ODBOR (UO) je organ CDT-a koji donosi strateške odluke u organizaciji.

Pet članova/ica UO su zaduženi za upravljanje poslovima kojima se obezbjeđuje efikasna primjena plana rada i razvoja organizacije odnosno uspješno ostvarivanje aktivnosti u vezi sa njenim ciljevima i djelatnostima.

Članove/ice UO koje bira Skupština na period od dvije godine odlučuju o formiranju radnih tijela organizacije.

Oni podnose Skupštini na usvajanje plan rada i razvoja CDT-a, kao godišnji izvještaj o radu i o finansijama organizacije.


Upravni odbor čine:

Milica Kovačević je predsjednica Upravnog odbora CDT-a.

Organizaciji se pridružila 2001. godine, kroz angažovanje na projektima nadgledanja izbora.

Od 2003. godine je članica centralnog tima CDT-a, i pokrivala je pozicije PR koordinatorke i zamjenice direktora.

Posjeduje stručna znanja u oblasti izbornog zakonodavstva i standarda, građanskog nadgledanja izbora, parlamentarnog razvoja, PR-a i komunikacija za neprofitne organizacije.

Učestvovala je u međunarodnim posmatračkim misijama i nadgledala izbore u više država.

Govorila je i na brojnim konferencijama i seminarima o građanskom posmatranju izbora i temama iz oblasti dobrog upravljanja.

Kao trenerica je radila sa brojnim organizacijama civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana, Evroazije i Bliskog Istoka i pomogla im u planiranju građanskih akcija i kampanja.

Urednica je i koautorka je priručnika i publikacija iz oblasti nadgledanja izbora i finansiranja partija, i vodiča za građane kroz institucije.

Studira pravo na Univerzitetu Crne Gore.

Govori engleski i ruski jezik.

Rođena je 11.10.1982. godine

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Twitter: @MilicaCDT


mr Tatjana Koprivica je zamjenica predsjednice Upravnog odbora.

Sarađuje sa CDT-om od osnivanja.

Zaposlena je u Istorijskom institutu Crne Gore, a prethodno je radila u Gimnaziji "Stojan Cerović" u Nikšiću.

Posjeduje stručna znanja iz oblasti srednjovjekovne umjetnosti i kulturne baštine Crne Gore.

Koautorka je CDT-ovih publikacija "Evropski pravac-siguran put" i "Vodič kroz Vladu Crne Gore".

Autorka je nekoliko udžbenika likovne kulture za osnovnu školu i brojnih članaka iz oblasti istorije umjetnosti i kulturne baštine Crne Gore.

Diplomirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsjek istorija umjetnosti.

Govori engleski i francuski jezik

Rođena je 4. novembra 1974. godine u Nikšiću

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Twitter: @tatjakoprivica

Facebook: Tatjana Koprivica


mr Aida Ramusović je članica Upravnog odbora.

Zaposlena je kao ombudsman za medije i urednica za planiranje programa u TV Vijesti.

Prethodnih pet godina radila je kao urednica informativnog programa i voditeljka centralnog dnevnika.

Ima višegodišnje iskustvo kao novinarka-urednica informativnog programa na radiju Antena M i kao dopisnica za razne inostrane agencije (sajt Transitions Online).

Učenica je mnogih seminara o novinarstvu, stažirala u Radio Popolare iz Milana i učestvovala u Fellowship Edward R. Murrow- International Leadrship Visitors Program.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek za engleski jezik i književnost, a magistrirala medije i komunikacije na Univerzitetu u Firenci i održivi razvoj u Bolonji.

Govori engleski i italijanski jezik

Rođena je 14. oktobra 1977. godine

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Twitter: @AidaRamusovic


mr Bojan Božović je član Upravnog odbora CDT-a od 2011. godine.

Prethodna iskustva u NVO sektoru je sticao kao član, potpredsjednik i predsjednik Evropske asocijacije studenata prava i mladih pravnika Crne Gore (ELSA Montenegro) i kao predsjednik Savjeta mladih pravnika u okviru Udruženja pravnika Crne Gore.

Od 2008. godine je asistent na Univerzitetu Donja Gorica na međunarodnopravnoj grupi predmeta.

Osim aktivnosti u okviru redovne nastave, učestvuje u pripremama studenata za odlaske na međunarodna takmičenja i u organizovanju naučnih skupova i konferencija.

Posjeduje stručno i teorijsko znanje iz oblasti pravnih nauka.

Autor je više publikacija i članaka iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, prava Evropske unije, međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici, a magistrirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Trenutno je na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu u Zagrebu, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo.

Govori engleski, a služi se francuskim, njemačkim i ruskim jezikom.

Rođen je 31. avgusta 1984. godine

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


mr Bojan Spaić je predsjednik NO.

Zaposlen je kao asistent u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici i na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek Filozofija.

Magistrirao je pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu, gdje je trenutno student na doktorskim studijama.

Prethodno je radio kao pripravnik u Ustavnom sudu, zatim kao asistent u nastavi na Fakultetu političkih nauka u Podgorici i kao pravni savjetnik u OSCE-u.

Dobitnik je nekoliko stipendija na prestižnim evropskim univerzitetima. Autor je nekoliko monografija i brojnih članaka iz oblasti pravne i političke filozofije.

Govori italijanski i engleski, a služi se njemačkim jezikom.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

status-CDT-aStatut CDT-a je najvažniji akt organizacije kojim se uređuje naziv i sjedište ove NVO, unutrašnja organizacija, organi upravljanja i kontrole, njihove nadležnosti, kao i način izbora njihovih članova.

Statutom su propisani ciljevi i djelatnosti organizacije, način finansiranja, prestanak rada i raspolaganje imovinom, kao i mnoga druga pitanja koja su od značaja za djelovanje i rad CDT-a.

CDT se od svog osnivanja zalaže za unaprijeđenje transparentnosti, pa tako svoj rad i programske aktivnosti čini dostupnim javnosti.

Osim toga, shodno članu 37 Zakona o nevladinim organizacijama, NVO koja je tokom kalendarske godine, po svim osnovama, ostvarila prihod veći od 10.000,00 eura dužna je da godišnji finansijski izvještaj, usvojen od nadležnog organa te organizacije, objavi na svojoj internet stranici, u roku od deset dana od dana usvajanja izvještaja.

Pogledajte godišnje izvještaje o radu CDT-a, koji sadrže osnovne aktivnosti organizacije kao i pregled prihoda i rashoda.

godisnji-izvjestaj

portalInicijative CDT-a će ubuduće biti prezentovane i kroz novinarske tekstove koji će, pored stavova naše organizacije, uključivati i stavove relavantnih sagovornika iz oblasti našeg rada.

Za većinu tekstova koje ćemo objavljivati, koristićemo podatke do kojih je došao Istraživački centar CDT-a i tako razvijati data journalism, kao novi način javnog zagovaranja za rješenja za koja se zalažemo.

Redakcija će, u svom radu, poštovati principe i načela koja propisuje Kodeks novinara Crne Gore.

Redakcija portala CDT-a će poštovati pravo čitalaca da slobodno i kritički iznose mišljenje o događajima i ličnostima, u cilju razvijanja kulture javnog dijaloga, ali neće dozvoljavati komentare koji vrijeđaju dostojanstvo ličnosti ili sadrže prijetnje, govor mržnje, neprovjerene optužbe ili i rasističke poruke.

Na portalu nijesu dozvoljeni ni sadržaji koji vrijeđaju nacionalnu, vjersku, seksualnu i rodnu ravnopravnost. 

Administratori portala zadržavaju pravo brisanja komentara. 

Sve sadržaje našeg portala ustupamo besplatno u nekomercijalne svrhe, uz obavezno navođenje izvora odnosno autora.

Tim portala CDT-a otvoren je za sve dobronamjerne sugestije i savjete, kao i za argumentovane rasprave o objavljenim tekstovima.

Za izdavača:
Dragan Koprivica, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Urednica portala:

Milica Bogdanović, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Info:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Fotografije:
Savo Prelević, sajtovi državnih institucija, prijateljskih medija i privatne arhive sagovornika.

CDT-logo