vlada-i-uprave

Vlada i uprava

Da li Vlada i organi uprave poštuju principe dobrog upravljanja, kako koriste resurse, kako primjenjuju zakone…

Internship

Projekat „Internship" je za cilj imao da mladi obrazovani ljudi upotpune svoja teorijska znanja stažirajući u državnim institucijama, doprinese stvaranju stabilne baze obrazovanih kadrova koji će odigrati značajnu ulogu u veoma važnim poslovima koji se nalaze pred našom zemljom.

Pored sticanja praktičnih znanja i upoznavanja sa radom najvažnijih državnih institucija, u okviru Internship-a studenti su dobijali i priliku da se upoznaju sa radom relevantnih međunarodnih i domaćih organizacija i institucija, političkih partija i diplomatskih predstavništava, kroz redovne mjesečne posjete.

Projekat je realizovan u periodu od 2003. do 2012. godine, a donatori projekta su: USAID, National Democratic Institute (NDI), National Endowment for Democracy (NED), Američka ambasada Podgorica, Ambasada kraljevine Holandije Beograd, OSCE misija u Crnoj Gori, Fondacija Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora (FOSI - ROM) i Evropska Unija (EU) posredstvom delegacije EU u Crnoj Gori.

Partneri na projektu su bili: Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore, Generalni sekretarijat predsjednika Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Mediteran, Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za državne i evropske studije.

CDT-logo