DURBIN

Projekat „DURBIN" (dobro upravljanje – bolje institucije) za cilj ima doprinos transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti državne uprave u Crnoj Gori, pa samim tim prаti rаzvoj uvođenja stаndаrdа dobrog uprаvljаnjа u radu državnih organa, kroz mjerenje i аnаlizu njihovih dostignućа u oblаsti trаnspаrentnost rаdа i sаrаdnja sа civilnim društvom.

Kroz ovaj projekat je urađen detaljan monitoring poštovanja principa dobrog upravljanja u dijelu otvorenosti, odgovornosti i reformskih kapaciteta državnih institucija (Vlade, Skupštine, Ministarstava i drugih organa uprave) kao i saradnje organizacija civilnog društva i državnih institucija.

Takođe, urađene su i preporuke za unapređenje postojećeg stanja.

Projekat je realizovan u periodu od 01.03.2012 do 28.02.2013.godine, u partnerstvu sa NVO GONG iz Hrvatske.

Projekat je finansirao USAID preko East West Management Institute.