vlada-i-uprave

Vlada i uprava

Da li Vlada i organi uprave poštuju principe dobrog upravljanja, kako koriste resurse, kako primjenjuju zakone…

Civilno društvo za dobro upravljanje i antikorupciju

Projekat „Civilno društvo za dobro upravljanje i antikorupciju u Jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za monitoring, zagovaranje i podizanje svijesti" za cilj ima formiranje koalicije SELDI (South-East Europe leadership for development and integrity) koja je zasnovana na zajedničkoj strategiji u cilju povećanja kapaciteta, znanja NVO-a u jugozapadnoj Evropi kao i posvećenosti analizama, monitoringu i zagovaranju politika iz oblasti dobrog upravljanja i anti-korupcije.

Projekatom koji se realizuje od početka 2013. do kraja 2014. godine se teži uspostavljanju dijaloga sa donosiocima odluka na regionalnom i nacionalnom nivou, kao i porastu transparentnosti, legitimiteta i pouzdanosti rada organizacija civilnog društva.

Projekat je finansirala Evropska Unija (EU) posredstvom delegacije EU u Crnoj Gori, a partneri su Center for the Study of Democracy (Bugarska), Albanian Center for Economic Research (ACER) (Albanija), House of Europe (Albanija), Center for Investigative Reporting (Bosna i Hercegovina), Regional Anti-Corruption Initiative (RAI) Secretariat (Bosna i Hercegovina), Partnership for Social Development (Hrvatska), Riinvest Institute (Kosovo), Syri i Vizionit (Kosovo), Macedonian Center for International Cooperation (Makedonija), Institute for Democracy „Societas Civilis"- Skopje (IDSCS), (Makedonija), Ohrid Institute for Economic, Strategies and International Affairs (Makedonija), Forum Of Civil Action FORCA, Požega (Srbija), Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) (Turska), Institut Alternativa (Crna Gora), Center for Liberal-Democratic Studies (Srbija), Turkish Economic and Social Studies Foundation (Turska), Regional Anti-Corruption Initiative, Kosovo Law Institute (Kosovo).

CDT-logo