vlada-i-uprave

Vlada i uprava

Da li Vlada i organi uprave poštuju principe dobrog upravljanja, kako koriste resurse, kako primjenjuju zakone…

Konsultuj građane

Projekat „Konsultuj građane" ima za cilj da doprinese poboljšanju implementacije Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne raprave u pripremi zakona.

CDT ovim projektom želi da ponudi važne informacije o implementaciji Uredbe, identifikuje ključne nedostatke, preporuke i primjere dobre prakse kojima se treba rukovoditi kako bi se Uredba u potpunosti sprovodila.

Nakon monitoringa koji se odnosi na sprovođenje ove uredbe i način sprovođenja javne raprave u pripremi zakona, naša organizacija će kreirati preporuke za unaprijeđenje primjene ovog dokumenta.

Projekat će se realizovati u periodu od 10.09.2013 do 10.09.2014. godine, a donator projekta je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

CDT-logo