pravosudje

Pravosuđe

Transparentost sudova, tužilaštava i Uprave policije.

Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

Projekat "Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori" ima za cilj da se doprinese transparentnijem i odgovornijem sistemu krivičnog pravosuđa u Crnog Gori i to kroz praćenje transparentosti sudova, tužilaštava i uprave policije, kroz pružanje preporuka i kroz izgradnju kapaciteta. Porast transparentnosti i unaprijeđenje pristupa informacijama će vremenom dovesti do porasta povjerenja građana u sistem pravosuđa.

Projekat se realizuje u period od 01.08.2013. do 31.07.2014. a finansiran je od strane Stejt department Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), preko ambasade SAD-a. Partner na projektu je Udruženje sudija Crne Gore.

CDT-logo