infocentar-m

Infocentar

Mjesto za dijalog i informisanje građana o evroatlantskim integracijama

Strateško komuniciranje procesa evroatlantskih integracija

Od januara do decembra 2013. godine, uz podršku Ambasade Velike Britanije, CDT realizuje projekat "Strateško komuniciranje procesa evroatlantskih integracija" čiji je cilj unapređenje komunikacije između Vlade Crne Gore i svih zainteresovanih strana, a prvenstveno građana Crne Gore, o procesu evroatlantskih integracija.

Počev od septembra 2013. do septembra 2014, uz podršku Američke Ambasade, CDT će nastojati da pruži podršku boljoj komunikaciji između NVO koje se bave NATO integracijama i pomogne da pozitivna iskustva NVO u komunikaciji sa građanima budu predstavljena Vladi Crne Gore u cilju poboljšanja komunikacije.

U okviru projekta je pripremljen predlog praktične politike (policy brief) „Strateško komuniciranje procesa evroatlantskih integracija", koji sadrži preporuke o unapređenju komunikacije Vlade i građana o pridruživanju Crne Gore NATO-u.

Preporuke su nastale kao rezultat višemjesečnih napora CDT-a da omogući intenzivnu komunikaciju građana, političkih partija, NVO-a i medija kao i Vladinih zvaničnika koji su zaduženi za ovaj proces.

Projekat predviđa i organizovanje konferencije na temu komuniciranja NATO integracija, ali i koordinacione sastanke sa NVO, kao i prezentaciju projekata NVO i njihovih preporuka Vladi Crne Gore.

CDT-logo