infocentar-m

Infocentar

Mjesto za dijalog i informisanje građana o evroatlantskim integracijama

Info centar o evroatlantskim integracijama

Info Centar o evroatlantskim integracijama je osnovan je krajem 2012. godine u cilju ostvarivanja aktivnog dijaloga i povećanja znanja građana Crne Gore o procesu evroatlantskih integracija.

Osim toga, Info Centar nastoji da pruži podršku medijima, nevladinim organizacijama, istraživačima, i svima koji su zainteresovani za bazbjednosne integracije.

Sve aktivnosti CDT-a vezane za evroatlantske integracije se koordiniraju iz Info Centra. Centar posjeduje biblioteku sa relevantnom literaturom koja se odnosi na teme integracija i bezbjednosti.

U Info Centru se redovno organizuju građanski satovi, večeri filma, posjete, radionice i predavanja. CDT objavljuje mjesečni bilten sa informacijama o radu Info Centra.

Tim Info Centra priprema i infografike, odgovore na najčešće postavljana pitanja, te postere, brošure i druge publikacije na teme iz oblasti bezbjednosnih integracija.

Info Centar ima svoj website – www.infocentarmne.net

Podršku njegovom radu su do sad pružili: NATO PDD, Ambasada SAD , Ambasada Kanade, Ambasada Turske, Ambasada Velike Britanije, Ambasada Slovenije, Ambasada Njemačke i Koordinacioni tim Vlade Crne Gore za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama.

CDT-logo