ko-krsi-zakone-v

Ko krši zakone

Istražujemo koje institucije ne poštuju zakone Crne Gore

Koja preduzeća krše Zakon o SPI?

Piše: Portal CDT-a

Centralna banka Crne Gore, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Montenegro Airlines AD, Aerodromi Crne Gore i Željeznički prevoz Crne Gore prekršili su Zakon o slobodnom pristupu informacija jer na svojim internet stranicama nijesu objavili podatke o primanjima direktora tih preduzeća niti su CDT-u dostavili te podatke.

Te kompanije se ponašaju neodgovorno, kao da nijesu u većinskom državnom vlasništvu i ignorišu svoje zakonske obaveze i principe odgovornog i transparetnog rada.

CDT je u periodu od sredine januara do početka marta poslao zahtjeve za slobodan pristup informacijama: predsjedniku države, Skupštini, Vladi, ministarstvima i drugim organima državne uprave, kao i regulatornim agencijama, nezavisnim institucijama, lokalnim samoupravama i preduzećima čiji je većinski vlasnik država.

Shodno Zakonu o slobodno pristupu informacijama (SPI), tražili smo iznose mjesečnih zarada odnosno kopije dokumenata koja sadrže informacije o primanjima čelnih ljudi institucija iz 2013. godine. Istraživanjem smo obuhvatili oko 100 institucija, preko 200 javnih funkcionera.

Tražene podatke CDT-u nijesu dostavili ni Agencija za elektronske medije, kao ni Uprava za dijasporu i Uprava za zbrinjavanje izbjeglica.

Njima se pridružuje i Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, dok su Ministarstvo kulture, Ministarstvo nauke i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva tražene informacije poslali nakon što je CDT javno saopštio nalaze istraživanja. 

Zakonom o SPI je propisano da će se novčanom kaznom od 500 eura do 20 hiljada eura kazniti za prekršaj pravno lice ako, između ostalog, na svojoj internet stranici ne objavi informacije koje je dužan da objavi.

Istim iznosom će se kazniti i pravna lica koja ne omoguće podnosiocu zahtjeva pristup informacijama, osim u slučajevima koji su predviđeni ovim zakonom.

CDT je povodom kršenja Zakona o SPI podnio žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka kako bi državne institucije i preduzeća podstakli da poštuju zakonske obaveze i princip odgovornog i transparentnog rada.

CDT-logo