Izbori i izborni sistem

izbori-mSvjesni da bez primjene kvalitetnih zakona nema slobodnih, fer i demokratskih izbora, tim CDT-a kroz ovu oblast teži da unaprijedi zakonodavni okvir i osnaži učesnike izbornog procesa kako bi se dostigli visoki demokratski standardi i povjerenje u izborni proces.

Dosadašnja praksa i višegodišnje iskustvo CDT-a u monitoringu izbora pokazalo je da su postojeći izborni zakoni neusklađeni sa standardima i dobrom praksom, da se loše primjenjuju, kao i da su institucije koje su zadužene za njihovu primjenu nedovoljno efikasne. CDT je utvrdio da je jedan od ključnih problema tokom predizborne kampanje zloupotreba državnih resursa na koje institucije ne reaguju niti ih sankcionišu.

Takođe, brojni projekti kontrole finansiranja partija ukazali su da se ne sprovodi efikasana provjera i sankcionisanje nepravilnosti i kršenja propisa, kao i da organi koji kontrolišu partijske finansije nijesu dovoljno nezavisni i efikasni.

Koristeći različite metode koje CDT-u omogućavaju da prati cjelokupnu kampanju s fokusom na ideološke poruke i programske politike aktera, utvrdili smo da partije u izbornim programima nemaju precizno definisane ciljeve niti mjere odnosno načine njihovog realizovanja.

Kako bi poboljšali postojeće stanje, CDT će kroz skupštinska radna tijela i u saradnji sa nadležnim ministarstvima davati preporuke i aktivno učestvovati u izmjeni postojećih zakona. Takođe, kako bi unaprijedili rad institucija naša organizacija će raditi monitoring organa koji sprovode izbore i zagovarati sprovođenje kvalitetnije kontrole i sankcionisanje nepravilnosti.

Od početka rada CDT je promovisao učešće građana u izbornom procesu, pa će i ubuduće raditi na informisanju i edukaciji birača, kao važnih aktera demokratskih izbora. Političku odgovornost javnih funkcionera promovisaćemo kroz projekat Istinomjer.

Imajući u vidu da je CDT jedna od najpoznatijih organizacija koja se bavi posmatranjem izbora, koja savjetuje i trenira organizacije sličnog profila u zemljama Jugoistične Evrope, Evroazije i Bliskog Istoka, u narednom periodu nastaviće da jača saradnju sa međunarodnim posmatračkim misijama, institucijama i organizacijama.

novac-i-politika-m

Novac i politika

Kako partije troše novac, poštuju li zakon, ko ih i kako kontroliše, a ko sankcioniše...

izborni-zakoni-i-praksa-m

Izborni zakoni i praksa

Najvažnija pitanja i nedoumice iz oblasti izbornog zakonodavstva.

monitoring-izbora-m

Monitoring izbora

Pratimo procedure i primjenu izbornih zakona jer težimo poštenim i demokratskim izborima

kampanja-m

Kampanja

Kako se partije takmiče za glasove birača, šta im nude, kakve poruke šalju, kao i da li u predizbornoj trci zloupotrebljavaju državne resurse

CDT-logo