Dnevnik obećanja (7)

Piše: Portal CDT-a

U susret lokalnim izborima u Podgorici, portal CDT-a objavljuje dnevnik obećanja koja predstavnici aktuelne vlasti i opozicije daju tokom kampanje.

U Dnevniku bilježimo samo obećanja koja se direktno tiču života građana, kako bismo nakon izbora pratili da li se i kako ona ispunjavaju.

Ove sedmice objavljujemo obećanja političara koja su data tokom maja:

1. Nosilac liste Pozitivne Crne Gore za Zetu Aleksandar Đuretić kazao je da bi poljoprivreda u Zeti uspjela proizvođačima se mora obezbijediti mehanizacija.

On je kazao da će se njegova partija zalagati da se svaki proizvod koji se u Zeti proizvede i otkupi.

"U posjedu GO treba da bude nekoliko traktora koji bi bili svim poljoprivrednicima na raspolaganju u obradi zemlje.Takođe je nezamislivo da poljoprivredni kraj bude bez zelene pijace što će Pozitivna Crna Gora regulisati čim dođe na vlast u Zeti", rekao je Đuretić. (Dan, 20. maj 2014.)

2. Selman Adžović iz koalicije SDP-Pozitivna obećao je korištenje pretpristupnih fondova za razvoj poljoprivrede.

"Kao dio buduće vlasti u Tuzima, naša koalicija će kroz finansiranje od strane pretpristupnih i drugih fondova EU tražiti šansu i za razvoj poljoprivrede. U tom smislu je prioritetno da se na ovaj način obezbijedi finansiranje prerađivačkih i proizvodnih kapaciteta, koji bi se snabdijavali poljoprivredim proizvodima lokalnih preduzimača.

Posebnu pažnju ćemo posvetiti mogućnostima prekogranične saradnje sa susjednim opštinama iz Albanije, jer su šanse za finansiranje ovakvih projekata još i veće kod uspostavljanja raznih vidova prekogranične saradnje.

Naravno, naša koalicija će tražiti priliku za slične vidove finansiranja i od strane drugih inostranih fondova i organizacija, uz naznaku da je ovo potencijalni resurs koji dosadašnje vlasti nikada nisu ni pomenule, a kamoli pokušale da iskoriste za kakav razvojni projekat," poručio je Adžović. (Dan, 21. maj 2014.)

3. Marija Blagojević, kandidat za odbornika koalicije Evropsko lice Podgorice je obećala kancelariju za brze odgovore građanima.

"Kao koalicija koja se zalaže za efikasnu i brzu administraciju, za efikasan i brz rad lokalne samouprave mi smo predvidjeli kancelariju koju će naši sugrađani moći da koriste. Oni će u vrlo kratkom roku dobijati odgovore na sva pitanja koja ih zanimaju.

Više neće morati da idu od jednog šaltera do drugog nego će moći prosto da putem jednog servisa prate status svih svojih zahtjeva, svih dokumenata koji su vezani za rad lokalne samouprave.

Građani vrlo često moraju da šetaju od mjesta do mjesta, a od onog trenutka kad mi dođemo na vlast to će da se promijeni, i imaćemo jednu efikasniju i bržu upravu koja će da bude servis građanima a ne obrnuto", poručila je Blagojević. (Dan, 20. maj 2014.)

4. Na otvaranju vodovoda Koćeva Glavica Račice na gornjoj Zlatici, direktor podgoričkog Vodovoda Filip Makrid obećao je da će to preduzeće preuzeti dio troškova.
"Voda će biti skupa, ali će Vodovod to preuzeti na sebe, građane molimo da je u zdravlju troše i ne rasipaju", rekao je Makrid. (Dnevne novine, 22. maj 2014. )