Crna Gora i NATO

crna-gora-i-nato-mIstraživanja javnog mnjenja pokazuju da su građani nedovoljno informisani o pridruživanju Crne Gore NATO savezu, pa ovaj program CDT-a ima za cilj da poveća njihovu informisanost i da poboljša javni dijalog o evroatlantskim integracijama.

Naša organizacija smatra da je zabrinjavajuća činjenica da veliki broj građana nema stav o jednom od ključnih spoljno-političkih ciljeva Crne Gore, a oni koji se opredjeljuju za ili protiv članstva to rade samo na osnovu nekoliko argumenata koji se trenutno pojavljuju u javnosti. 

Uz to, CDT smatra da je sada jedna od ključnih manjkavosti ovog procesa nedostatak strateškog plana komunikacije sa građanima i nedovoljno dobro koordinisane aktivnosti između ključnih ministarstava (MO, MVPEI, MUP). 

Ozbiljan problem je što ne postoji otvoren i stalni dijalog baziran na kvalitetnim i tačnim informacijama tokom kojeg bi predstavnici državnih organa, parlamenta, akademske zajednice, civilnog sektora iznijeli svoje argumentovane stavove za ili protiv članstva Crne Gore u NATO. 

Zbog izražene pasivnosti svih aktera ovog procesa, mediji izvještavaju samo o protokolarnim ili najznačajnim događajima iz ove oblasti, a rijetko problematizuju pitanja koja se tiču sadržine evroatlantskih integracija. 

CDT smatra da građani moraju biti informisani o ovako važnim temama, pa će kroz aktivnosti u Info centru o evroatlantskim integracijama nastaviti da edukuje i objektivno informiše građane o suštinskim pitanjima vezanim za proces priključenja Crne Gore NATO savezu. 

Kroz buduće projekte naša organizacija će nastojati da unaprijedi komunikaciju državnih organa sa građanima i da poboljša saradnju između svih značajnih aktera (Skupština, Vlada, civilni sektor i mediji). Takođe, CDT će se zalagati da se Skupština aktivnije uključi i da počne da obavlja svoje Ustavom i Poslovnikom propisane nadležnosti. 

Pošto je cilj CDT-a da doprinese stvaranju širokog prostora za dijalog o članstvu Crne Gore u NATO, kroz buduće aktivnosti će nastaviti aktivno da uključuje građane kako bi oni postali značajan dio ovog procesa. 

 

infocentar-m

Infocentar

Mjesto za dijalog i informisanje građana o evroatlantskim integracijama

Websajt: www.infocentarmne.net

CDT-logo