Centar za demokratsku tranziciju

 • Dnevnik obećanja (4)

  Piše: Portal CDT-a

  U susret lokalnim izborima u Podgorici, portal CDT-a objavljuje dnevnik obećanja koja predstavnici aktuelne vlasti i opozicije daju tokom kampanje.

  U Dnevniku bilježimo samo obećanja koja se direktno tiču života građana, kako bismo nakon izbora pratili da li se i kako ona ispunjavaju.

  Ove sedmice objavljujemo obećanja političara koja su data tokom prve polovine aprila:

 • Dnevnik obećanja (4)

  Piše: Portal CDT-a

  U susret lokalnim izborima u Podgorici, portal CDT-a objavljuje dnevnik obećanja koja predstavnici aktuelne vlasti i opozicije daju tokom kampanje.

  U Dnevniku bilježimo samo obećanja koja se direktno tiču života građana, kako bismo nakon izbora pratili da li se i kako ona ispunjavaju.

  Ove sedmice objavljujemo obećanja političara koja su data tokom prve polovine aprila:

 • Dnevnik obećanja (5)

  Piše: Portal CDT-a

  U susret lokalnim izborima u Podgorici, portal CDT-a objavljuje dnevnik obećanja koja predstavnici aktuelne vlasti i opozicije daju tokom kampanje.

 • Dnevnik obećanja (5)

  Piše: Portal CDT-a

  U susret lokalnim izborima u Podgorici, portal CDT-a objavljuje dnevnik obećanja koja predstavnici aktuelne vlasti i opozicije daju tokom kampanje.

 • Dnevnik obećanja (6)

  Piše: Portal CDT-a

  U susret lokalnim izborima u Podgorici, portal CDT-a objavljuje dnevnik obećanja koja predstavnici aktuelne vlasti i opozicije daju tokom kampanje.

 • Dnevnik obećanja (6)

  Piše: Portal CDT-a

  U susret lokalnim izborima u Podgorici, portal CDT-a objavljuje dnevnik obećanja koja predstavnici aktuelne vlasti i opozicije daju tokom kampanje.

 • Dnevnik obećanja (7)

  Piše: Portal CDT-a

  U susret lokalnim izborima u Podgorici, portal CDT-a objavljuje dnevnik obećanja koja predstavnici aktuelne vlasti i opozicije daju tokom kampanje.

 • Dnevnik obećanja (7)

  Piše: Portal CDT-a

  U susret lokalnim izborima u Podgorici, portal CDT-a objavljuje dnevnik obećanja koja predstavnici aktuelne vlasti i opozicije daju tokom kampanje.

CDT-logo