Centar za demokratsku tranziciju

 • AP se moraju ozbiljno shvatiti

  Piše: Portal CDT-a/Antena M

  Neralno planiranje je stara boljka državne administracije i to može biti ozbiljan problem koji bi mogao da ugrozi dalji tok pregovora, kazao je u izjavi za radio Antena M direktor CDT-a Dragan Koprivica.

 • CG se zaduživala 169 eura svakog minuta

  Piše: Portal CDT-a

  Javni dug Crne Gore je krajem decembra 2014. godine iznosio preko dvije milijarde eura, što je više od 3 hiljade i 200 eura po jednom građaninu/ki, pokazuju zvanični podaci Ministarstva finansija.

  Ukoliko bi se crnogorski javni dug izrazio u tonama, iznosio bi preko 15 hiljada tona. Toliku težinu ima 101 plavi kit, 303 embraera 195 ili 74 Kipa slobode.

 • Crnoj Gori treba zakon o vladi

  Izvor: Mina

  Crna Gora treba da donese zakon o vladi jer bi taj akt olakšao komunikaciju građana, civilnog sektora i medija sa državnim organima, saopštio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica.

 • Druga nagrada za "Budi odgovoran"

  Izvor: Mina

  Kampanji Budi odgovoran, koju su zajedno razvili Vlada i Elektrotehnički fakultet, dodijeljena je u Njujorku druga nagrada međunarodne inicijative Partnerstva otvorenih vlada u konkurenciji najboljih projekata iz 33 zemlje svijeta.

 • Građani/ke nedovoljno uključeni u proces donošenja odluka

  Piše: Portal CDT-a

  Građani i građanke Crne Gore nijesu dovoljno aktivni i uključeni u proces donošenja odluka, iako su se posljednjih godina desile pozitivne promjene u toj oblasti, ocjenjeno je na konferenciji "Građani i institucije-mogućnosti komunikacije".

 • I dalje se krši Zakon o slobodnom pristupu informacijama

  Piše: Portal CDT-a
   
  Ministarstva i drugi organi uprave i dalje ne objavljuju sve informacije koje su obavezni po Zakonu, a Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (Agencija) ni nakon dvije godine nije izgradila kapacitete da ih nadzire, saopštio je na pres konferenciji CDT-a. 
 • Institucije krše Zakon o slobodnom pristupu informacijama

  Piše: Portal CDT-a

  Crnogorska ministarstva ispunjavaju 60 odsto obaveza koje su propisane Zakonom o slobodnom pristupu informacijama koje se odnose na proaktivno objavljivanje informacija, saopštio je direktor CDT-a Dragan Koprivica.

 • Institucije moraju znati što da objave

  Piše: Portal CDT-a

  Vlada Crne Gore bi trebalo da napravi pravilnik o objavljivanju informacija na veb sajtovima koji bi joj omogućio da vodi jedinstvenu politiku odgovornosti, transparentnosti i interakcije sa građanima.

 • Institucije napreduju, ali to nije dovoljno

  Piše: Portal CDT-a

  Institucije su napredovale u objavljivanju informacija propisanih Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, ali je to daleko od poželjnog nivoa, poručeno je na konferenciji "Slobodnim pristupom informacijama do otvorenih institucija" koju je organizovao CDT uz podršku Ambasade Velike Britanije.

 • Institucije neaktivne na FB i TW

  Izvor: Mina

  Većina državnih institucija nedovoljno koristi društvene mreže kao sredstvo komunikacije sa građanima, pokazalo je istraživanje Centra za demokratsku traziciju o upotrebi novih tehnologija za promociju transparentnosti i interakcije sa stanovništvom.

 • Kako se organizuju javne rasprave?

  Piše: Portal CDT-a/agencija Mina

  Ministarstva koja su u prvih sedam mjeseci 2013. godine organizovala javne rasprave selektivno su poštovala Uredbu o postupku i načinu sprovođenja javnih rasprava i na veb sajtovima djelimično objavljivala izvještaje o tom procesu.

 • Kako se organizuju javne rasprave?

  Piše: Portal CDT-a

  Ministarstva koja su u prvih sedam mjeseci 2013. godine organizovala javne rasprave selektivno su poštovala Uredbu o postupku i načinu sprovođenja javnih rasprava i na veb sajtovima djelimično objavljivala izvještaje o tom procesu.

 • Ko je odgovoran za kršenje AP?

  Piše: Portal CDT-a

  Iako državni organi od jula do decembra 2013. nijesu usvojili skoro dvije trećine zakona koji su planirani Akcionim planom (AP) za poglavlje 23, u Vladi trenutno ne razmišljaju o utvrđivanju odgovornosti starješina institucija koje na vrijeme nijesu ispunile svoje obaveze.

 • Koliko zarađuju premijer i ministri

  Izvor: Portal Analitika

  Najslabije plaćeni ministri u Vladi Crne Gore su ministar poljoprivrede Petar Ivanović sa 848,7 eura, te ministar ekonomije Vladimir Kavarić, ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković i ministarka nauke Sanja Vlahović, čije su neto plate lani iznosile 920,8, 932,4, odnosno 943,9 eura, pokazuju podaci Centra za demokratsku tranziciju (CDT), koji je u prvom kvartalu ove godine sproveo istraživanje o lanjskim primanjima čelnih ljudi u oko 100 crnogorskih institucija.

 • MF objasnilo budžet građanima

  Piše: Anđela Mićanović/agencija Mina

  Transparentnost je uslov za održivost i zdravlje svih aspekata društva, poručio je ministar finansija Radoje Žugićna CDT-ovoj konferenciji "Transparentnost planiranja i trošenja sredstava institucija".

 • Na mrežama nema informacija za građane

  Piše: Portal CDT-a

  Institucije koje imaju naloge na društvenim mrežama, ne bi trebalo da objavljuju samo zvanična saopštenja i informacije o aktivnostima već informacije koje se direktno tiču građana i koje njih zanimaju, ocjenjeno je na konferenciji „Građani i institucije-mogućnosti komunikacije".

 • Nema mehanizama za praćenje strateških ciljeva

  Izvor: Mina

  Nepostojanje mehanizama za stalno i kvalitetno praćenje strateških ciljeva i javnih politika države jedan je od ključnih problema koji opterećuje efikasnost rada državnih institucija, ocijenjeno je iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

 • Nema pravedne i odgovorne politike zarada

  Piše: Portal CDT-a
  Država Crna Gora nema pravednu, jasnu i odgovornu politiku zarada u državnim institucijama, kompanijama u državnom vlasništvu, regulatornim agencijama, nezavisnim institucijama i lokalnim samoupravama. Sistem zarada nije pravedno postavljen, niti su primanja starješina organa usklađena sa njihovom odgovornošću i obimom posla.

 • OGP u Crnoj Gori: Neophodna reakcija Vlade

  Piše: Portal CDT-a

  Vlada mora što prije preduzeti konkretne mjere i donijeti odluku o tome ko će koordinisati Partnerstvo otvorenih vlada (OGP), kako bi se unaprijedilo sprovođenje ove globalne inicijative u Crnoj Gori.

 • Penzijama protiv korupcije

  Piše: Milica Bogdanović

  U nizu antikoruptivnih mjera koje su propisane novim Zakonom o sprječavanju korupcije, našlo se i "pravo državnih zvaničnika da dobiju penziju i prije ispunjavanja propisanih uslova".

CDT-logo