Crna Gora i civilno društvo

civilno-drustvo-mCDT kroz ovaj program teži da unaprijeđivanjem zakona i praksi osnaži civilno društvo, da podstakne primjenu principa dobrog upravljanja u njihovom radu, odnosno da doprinese jačanju kapaciteta NVO-a i saradnje unutar sektora.

Naša organizacija smatra da je jedan od najznačajnih izazova u razvoju civilnog društva nedefinisana državna politika prema NVO-ima, loš sistem finansiranja od strane države i netransparentna raspodjela sredstava. 

Uz to, ozbiljan problem civilnog sektora predstavlja i netransparentnost samih NVO-a koji ne objavljuju izvještaje o finansiranju i druge važne informacije o funkcionisanju organizacija. 

Pored neadekvatnih zakonskih rješenja i uredbi, ne postoji statistika o radu i funkcionisanju NVO-a, pa još nema informacija o broju zaposlenih u NVO sektoru, visini budžeta, zarada i slično. 

Iako je Vlada formirala Kancelariju za saradnju sa nevladinim organizacijama i Savjet za saradnje Vlade i NVO-a, CDT smatra da ti institucionalni mehanizmi nijesu zaživjeli u praksi i da tu saradnju treba dodatno razvijati. Postojeće institucije i propisi ne garantuju uključivanje NVO-a u kreiranje javnih politika na način koji će građanima omogućiti stvaran uticaj na donošenje pravila po kojima žive. 

Kako bi poboljšali trenutno stanje, CDT će u saradnji sa domaćim i stranim NVO-ima raditi na povećanju transparentnosti kompletnog civilnog sektora i poštovanju nezavisnosti NVO-a u skladu sa međunarodnim dokumentima. 

U saradnji sa nadležnim institucijama i partnerskim organizacijama, naša organizacija će zagovarati uvođenje transparentnog i odgovornog sistema finansiranja i jačanje saradnje između Vlade i aktera civilnog društva, dok će kroz davanje preporuka insistirati na poboljšanju postojećih zakonskih rješenja. 

CDT će nastaviti da edukuje predstavnike NVO, strukovnih udruženja i medija i da osnažuje njihove kapacitete.

 

Kako se CG spremila za izbjegličku krizu

Piše: Portal CDT-a

Ne postoje naznake da se bilo kakav talas izbjeglica kreće ka Crnoj Gori, što ne znači da ne može doći do njihovog priliva na koji treba biti spreman, poručeno je na panel diskusiji „Izbjeglička kriza u regionu: Političko-pravne, humanitarne i bezbjednosne posljedice" koja je organizovana u saradnji CDT-a i CEDEM-a.

Add a comment

Opširnije...

Poštuj život, vrati oružje!

Piše: Portal CDT-a

Građani Crne Gore od danas mogu pozvati besplatan broj 080 888 888 ili 122 (od 9 do 20 časova) i vratiti oružje bez zakonskih posljedica. Nakon poziva jednog od brojeva, timovi CDT-a i Uprave policije će otići do vlasnika i preuzeti oružje, ne pitajući o njegovom porijeklu.

Add a comment

Opširnije...

nvo-status-m

NVO status

O položaju nevladinog sektora, ulozi države u njihovom finansiranju, o problemima sa kojima se NVO-i suočavaju i rezultatima koje postižu

vaninstitucionalno-obrazovanje-m

Vaninstitucionalno obrazovanje

Informacije o aktivnostima CDT-a kroz koje se građani edukuju da aktivno učestvuju u društvenom životu

CDT-logo